SOOMAALIYA HA NOOLAATO MILICIYADA HA NOOGU GARABTO IN AAN CIIDEYNO BOQORKEENA MUTAMBA KIMTABKU MATKALIWUA.